PDS JHARKHAND
   Block name is a link, click it to view Dealer of that block...
PrintExcelBack

Block wise Transaction Status of June , 2022 (NFSA)

District : KODERMA
Sl No Block Name HHD Count Beneficiary Count
(PH Card + AAY Card)
Transaction Allocated Distributed Total Allocation Total Distributed Distribution (%)
Rice
(Kg)
Wheat
(Kg)
Rice
(Kg)
Wheat
(Kg)
1 CHANDWARA 59 12685 33369 269,137.00 67,188.00 246865.000 61429.000 336325 246865.000 73.4
2 DOMCHANCH 112 19852 35891 425,957.00 105,798.00 287981.000 71487.000 531755 287981.000 54.16
3 JAINAGAR 104 17730 31852 393,493.00 97,997.00 276288.000 68855.000 491490 276288.000 56.21
4 KODERMA 76 16562 24781 350,675.00 86,855.00 307700.000 76955.000 437530 307700.000 70.33
5 MARKACHO 88 13829 29423 296,006.00 73,424.00 259636.000 64251.000 369430 259636.000 70.28
6 SATGAWAN 71 12779 24819 288,275.00 71,500.00 210082.000 52579.000 359775 210082.000 58.39
7 Nagar Panchayat, Kodarma(NA) 20 3256 4777 66,484.00 16,096.00 53908.000 13474.000 82580 53908.000 65.28
8 Nagar Parshad, Jhumri Telaiya(MN) 66 10360 18388 212,662.00 52,728.00 195184.000 48758.000 265390 195184.000 73.55
Total 596 107053 203300 2,302,689.00 571,586.00 1837644 457788 2874275 2295432 79.86