PDS JHARKHAND
   Block name is a link, click it to view Dealer of that block...
PrintExcelBack

Block wise Transaction Status of May , 2023 (PMGKAY) as on 07-06-2023

District : DHANBAD
Sl No Block Name HHD Count Beneficiary Count
(PH Card + AAY Card)
Transaction Allocated Distributed Total Allocation Total Distributed Distribution (%)
PMGKAY Rice
(Kg)
PMGKAY Wheat
(Kg)
PMGKAY Rice
(Kg)
PMGKAY Wheat
(Kg)
1 BAGHMARA 199 56175 49182 0.00 0.00 0 0.000 0 0 NAN
2 BALIAPUR 99 27387 24459 0.00 0.00 0 0.000 0 0 NAN
3 DHANBAD 37 8544 7653 0.00 0.00 0 0.000 0 0 NAN
4 GOVINDPUR 113 46401 44027 0.00 0.00 0 0.000 0 0 NAN
5 NIRSA 223 69559 61796 0.00 0.00 0 0.000 0 0 NAN
6 PURVI TUNDI 39 11095 10101 0.00 0.00 0 0.000 0 0 NAN
7 TOPCHANCHI 105 30209 28037 0.00 0.00 0 0.000 0 0 NAN
8 TUNDI 79 20744 19053 0.00 0.00 0 0.000 0 0 NAN
9 CHIRKUNDA(NA) 27 7589 6347 0.00 0.00 0 0.000 0 0 NAN
10 Dhanbad Municipal Corporation(CR) 699 167827 125592 0.00 0.00 0 0.000 0 0 NAN
Total 1620 445530 376247 0.00 0.00 0 0 0 0 NAN